Bine ati venit pe pagina proiectului
PROFESIONALISM LA TOATE NIVELELE INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR

Proiectul isi propune ca prin activitatile desfasurate in parteneriat cu institutii care au ca domeniul de activitatea formarea resursei umane din sistemul educational, sa faciliteze si sa ofere personalului didactic si didactic auxiliar si viitorilor absolventi din acest domeniu, oportunitati sporite de formare profesionala continua, dezvoltand programe care sa le asigure invatarea pe parcursul intregii vieti.

In vederea atingerii obiectivelor, prezentul proiect urmareste totodata identificarea modelelor de buna practica ce contribuie la formarea continua a personalului didactic si didactic auxiliar si care contribuie la imbunatatirea capitalului uman si a furnizarii, prin sistemul de educatie si formare, a competentelor cerute pe piata muncii. Formarea si perfectionarea personalului didactic si didactic auxiliar contribuie la realizarea obiectivului general POS DRU de dezvoltare a capitalului uman. Calitatea instruirii si dobandirea unor noi abilitati, devin factori de competitivitate si asigura oporunitati in vederea participarii pe o piata a muncii moderna si flexibila. Proiectul este relevant, fata de politicile si strategiile europene, in raport cu Liniile Directoare Integrate pentru Cresterea economică si Ocupare privind cresterea investitiilor in capitalul uman prin educatie si formare profesionala. Proiectul este in acord cu Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, deoarece propune formarea resursei umane necesară creşterii competitivităţii şi dezvoltării economiei bazate pe cunoaştere. El este relevant pentru politicile şi strategiile naţionale şi europene, deoarece îşi propune să dezvolte şi să folosească eficient capitalul uman din România.

Proiectul este în conformitate cu Agenda de la Lisabona, revizuită, cu Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013, pe baza cărora a fost elaborat Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU), program care propune îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice, îmbunătăţirea sistemului de formare continuă, ca premisa pentru creşterea calităţii în sistemul educaţional romanesc şi implicit pentru creşterea competitivităţii. Prin rezultatele sale, acest proiect contribuie la cresterea calitatii sistemului de formare continua, determinand implicit cresterea performantei didactice, corelate cu necesitatile societatii actuale in continua schimbare si cu Strategia UE 2010 privind dezvoltarea durabila.

Grupul tinta identificat in cadrul prezentului proiect a fost selectat din unitati de invatamant din cele doua judete partenere si este format din 1536 persoane din care 1060 personal didactic auxiliar(bibliotecari, secretari si contabili), 400 cadre didactice cu rol de decizie (manageri) din invatamantul preuniversitar si 76 formatori cu rol in pilotarea programelor acreditate. Dintre acestia, 1185 sunt femei iar 351sunt barbati. In selectarea grupului tinta s-a respectat principiul egalitatii de sanse a mediilor de provenienta a acestora. Ponderea in formarea grupului tinta o detin personalul didactic auxiliar, stiut fiind faptul ca aceasta categorie nu a beneficiat de formare si contribuie in masura egala la buna functionare a sistemului educational si la cresterea calitatii serviciilor in acest domeniu.

Proiectul isi propune acreditarea a trei programe de formare pentru personalul didactic auxiliar in baza unor curricule de formare corelate cu competentele identificate ca deficitare. Programul de formare este structurat cu module specifice pe fiecare categorie de beneficiari: bibliotecari, secretari, contabili si cadre didactice cu rol de decizie(manageri). Proiectul promoveaza sesiuni noi de formare a grupului tinta pentru promovarea dezvoltarii durabile si a protectiei mediului si pentru promovarea egalitatii de gen, de sanse si respectarea diversitatii. Prin aria de cuprindere multiregionala si prin activitatile propuse, proiectul are valoare adaugata deoarece contribuie la cresterea numarului de persoane participante la formare profesionala, respectiv a nivelului de pregatire prin dobandirea noilor competente si la cresterea ofertei de programe de pregatire profesionala adaptate specificului local.