Curs de contabilitate

Program de formare pentru personal didactic auxiliar (contabili, responsabili financiari, referenţi de specialitate  financiar-contabilitate, referenţi) şi cadre didactice (profesori de discipline economice)

Scopul programului

 Dezvoltarea competenţelor profesionale specifice funcţiilor contabile pentru eficientizarea activităţii şi asigurarea calităţii profesionale în sistemul public, în conformitate cu standardele naţionale şi europene de contabilitate

Obiectivul general

Utilizarea conceptelor din standardele interne, europene şi internaţionale de contabilitate în domeniul financiar-contabil specific instituţiilor publice din domeniul educaţiei; realizarea de achiziţii teoretice şi practice privind măsurile de descentralizare financiară şi salarială din învăţământul preuniversitar; întărirea responsabilităţii privind utilizarea resurselor instituţiei şi a informaţiilor legate de aceste resurse; dezvoltarea abilităţilor de utilizare a noilor metode de contabilitate aferente proiectelor FEN nerambursabile şi utilizarea soft-urilor informatice destinate contabilităţii.