Informatizarea bibliotecilor scolare

Cursul acreditat propus vine ca o necesitate desprinsă din noul model educaţional.

Bibliotecarii instruiţi  vor deveni specialişti în informare şi vor deţine toate instrumentele şi cunoştinţele necesare pentru a ajunge la resursele informaţionale. Ei trebuie să înţeleagă şi să satisfacă nevoile informaţionale ale comunităţii în care lucrează, să poată folosi eficient baza de date , să filtreze şi să organizeze informaţia obţinută, şi mai ales să ofere îndrumare şi asistenţă utilizatorilor, care au devenit principalul element al actului de informare.

Nu informaţiile lipsesc astăzi, ci instrumentele de filtrare a lor, de evaluare critică. Suprasaturarea informaţională a societăţii presupune achiziţionarea unui bagaj de cunoştinţe solide pentru lucrul cu resursele informaţionale.

Scopul bibliotecii este acela de a valorifica şi transmite  informaţia, de a furniza utilizatorilor date precise în timpul cel mai scurt. Acest lucru este posibil prin informatizarea bibliotecilor şcolare, rezultatul fiind economisirea timpului destinat investigării şi al spaţiului de lectură. În contextul acestei analize de nevoi programul de formare în domeniul informatizării bibliotecilor şcolare oferă  instrumentele ce ajuta la descrierea eficientă a publicaţiilor astfel încât regăsirea informaţiilor cuprinse în documente să se facă  rapid şi corect .

 

Programul este planificat a se desfăşura pe durata unui stagiu de 80 de ore :

24 ore de curs,

48 ore activităţi practice şi

8 ore de evaluare

este  focalizat pe realizarea de achiziţii teoretice şi practice în prelucrarea datelor necesare întocmirii cataloagelor de bibliotecă  în sistem informatizat si este purtator de 23 de credite transferabile.