Casa Corpului Didactic Apaczai Csere Janos Pedagogusok Haza

Partenerul 3 organizeaza programe de formare continua pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar. Este centru de resurse, inovatie si expertiza in formarea continua a personalului didactic si a managerilor educationali, respectiv centru de documentare-informare si consultanta pentru personalul din invatamantul preunivesitar. In acesta baza editeaza, difuzeaza carti si alte publicatii (buletine informative, reviste etc.). In calitate de centru metodologic pentru bibliotecarii si documentaristii din invatamantul preuniversitar, Partenerul 3 coordoneaza infiintarea, dotarea si functionarea centrelor de informare si documentare din judet. Partenerul 3 realizeaza totodata analiza nevoilor de formare, definirea produselor si serviciilor oferite (oferta de programe de formare continua), promovarea si furnizarea acestora, oferind si o banca de date pentru resursele umane cu statut de formator in principalele domenii (curriculum, evaluare, management etc.), inspectori scolari responsabili cu formarea continua, consultanti si experti. Ca centru de organizare a activitatilor stiintifice, metodice, culturale si de petrecere a timpului liber, Partenerul 3 si-a propus ca obiectiv principal dezvoltarea institutiei, prin adaptarea acesteia la schimbari si la cerintele unei societati bazate pe cunoastere, si prin pozitionarea resursei umane ca pilon central in acest demers al asigurarii creativitatii si inovarii.