Activitatile eligibile ale proiectului

A1 : Asigurarea managementului proiectului si a comunicarii intre parteneri

A1.1 Contractarea echipei de management, elaborarea fisei postului si incheierea de acte aditionale la contractele de munca;
A1.2 Constituirea grupurilor de lucru judetene, cu experti pe termen lung, care vor contribui la implementarea activitatilor de formare profesională continuă a personalului didactic auxiliar şi a managerilor de scoli;
A1.3 Elaborarea fisei postului si incheierea de acte aditionale la contractele de munca pentru membrii grupurilor de lucru judetene;
A1.4 Incheierea de acte aditionale la contractul de muncă/contracte de prestări servicii pentru expertii din echipa de implementare;
A1.5 Stabilirea graficului de lucru pentru echipele judetene;
A1.6 Stabilirea reuniunilor de proiect cu echipa de implementare.

A2 : Promovarea si publicitatea proiectului

A2.1. Constituirea unei echipe de lucru, formata din doi membri ai echipei de implementare (cate unul pentru fiecare judet ) care vor concepe si realiza materialele publicitare a proiectului: pliante, afise, postere, fluturasi brosuri de prezentare, newslettere, comunicate de presa, etc.;
A2.2. Contractarea de servicii pentru multiplicarea materialelor;
A2.3. Distribuirea materialelor la activitătile specifice proiectului;
A2.4. Promovarea proiectului pe site-urile solicitantului şi a partenerilor de proiect;
A2.5. Promovarea proiectului la nivelul societatii civile prin publicarea a 10 comunicate de presa.

A3 : Realizarea achizitiilor

A3.1 Realizarea planului anual al achizitiilor si lansarea procedurilor de achizitii;
A3.2 Realizarea achizitiilor conform legislatiei: selectarea ofertelor, semnarea contractelor, etc.;
A3.3 Recepţia achizitiilor.

A4 : Lansarea proiectului

A4.1 Elaborarea, realizarea si multiplicarea de materiale de prezentare si informative la lansarea proiectului: invitatii, ecusoane, afise, pliante, banere ;
A4.2 Conferinţa de lansare a proiectului se va realiza la solicitant in colaborare cu partenerii.

A5 : Dezvoltarea de materiale curriculare si acreditarea programelor de formare

A5.1 Elaborarea continuturilor si materialelor curriculare necesare formarii personalului didactic auxiliar;
A5.2 Initierea procedurilor de acreditare a cursurilor de catre CNFP;
A5.3 Pregatirea dosarului de acreditare;
A5.4 Acreditarea cursurilor.

A6 : Formarea formatorilor pentru pilotarea programelor acreditate

A6.1 Selectia a 76 de persoane care vor urma cursul de formatori;
A6.2 Formarea competentelor profesionale pentru cei 76 de formatori in functie de domeniul de activitate al formabililor; A6.3 Evaluarea formatorilor.

A7 : Dezvoltarea sistemului informatic suport în desfasurarea activitatii de formare

A7.1 Stabilirea echipei de informaticieni
A7.2 Realizarea site-ului proiectului şi a unui newsletter trimestrial
A7.3 Elaborarea platformei e – Learning

A8 : Pilotarea programelor pentru personalul didactic auxiliar

A8.1 Realizarea programului de pregatire pentru responsabilii financiari din scoli in domeniul achizitiilor publice;
A8.2 Realizarea programului de pregatire pentru secretarii din unităţile şcolare;
A8.3 Realizarea programului de pregatire pentru bibliotecarii din unităţile şcolare; Fiecare program va parcurge etapele:

  • pregatirea si organizarea cursului;
  • realizarea cursului pe grupe si evaluarea cursantilor;
  • evaluarea calitatii programelor de formare derulate prin feedback-ul primit de la beneficiari pe baza unor seturi de chestionare specifice fiecarui program.
A9 : Realizarea analizei de identificare a formarii personalului didactica auxiliar, pentru imbunatatirea ulterioara a formarii profesionale

A9.1 Stabilirea metodelor de cercetare si a tehnicilor de colectare si interpretare a rezultatelor, privitoare la cerintele de formare a personalului didactic auxiliar;
A9.2 Elaborarea instrumentelor de lucru, utilizate in realizarea studiului;
A9.3. Pilotarea instrumentelor in cele două judete;
A9.4 Coletarea datelor, analiza si interpretarea acestora;
A9.5 Crearea unei baze de date cu rolul de a gestiona informatiile pentru completarea ulterioara a formarii personalului didactic auxiliar;
A9.6 Realizarea unui raport asupra nevoilor de formare a personalului didactic auxiliar.

A10: Realizarea programului de pregatire in domeniul Managementul financiar pentru cadrele didactice cu rol de decizie din unitatile scolare

A10.1 Organizarea si realizarea cursului de ordonator de credit;
A10.2 Evaluarea cursanţilor.
A10.3 Evaluarea calitatii programelor de formare derulate prin feedback-ul primit de la beneficiari

A11: Realizarea a doua sesiuni speciale de formare a personalului didactic pentru promovarea dezvoltarii durabile si a protectiei mediului si pentru promovarea egalitatii de gen, de sanse si respectarea diversitatii

A11.1 Pregatirea materialelor si a suportului de curs pentru fiecare sesiune;
A11.2 Organizarea şi realizarea sesiunilor pe grupe;
A11.3 Evaluarea calitatii sesiunilor de formare derulate prin feedback-ul primit de la beneficiari pe baza unor seturi de chestionare

A12: Organizarea unui seminar interregional pentru promovarea nevoii de formare profesionala continua a personalului didactic auxiliar

A12.1 Activitati preliminare de organizare si pregatire a seminarului (trimitearea invitatiilor, efectuarea deplasarii participantilor, pregatirea materialelor);
A12.2 Desfasurarea seminarului;
A12.3 Follow-Up si diseminare a rezultatelor seminarului.

A13: Diseminarea modelelor de bune practici si a rezultatelor proiectului în cele 10 judete din cele 2 regiuni ale României

A13.1 Realizarea unei Conferinte Interregionale, cu posibilitatea participarii reprezentantilor din judetele care nu au participat in faza initala la proiect;
A13.2 Distribuirea de materiale informative (pliante, CD-uri, etc.) pentru participantii la Conferinta;
A13.3 Dezvoltarea unei retele in fiecare regiune, pentru a include judetele care nu au participat in prima etapa si pentru a promova modelele de bune practici realizate in proiect;
A13.4 Distribuirea de materiale informative (pliante, CD-uri, etc.) pentru judetele care s-au inscris in retea.

A14: Auditarea proiectului

A14.1 Achiziţionarea de servicii – audit extern;
A14.2 Auditarea şi realizarea rapoartelor de audit periodice şi final.

A15: Monitorizarea si evaluarea interna a proiectului

15.1 Constituirea unei echipe de monitorizare formată din doi membri ai echipei de implementare (câte unul pentru fiecare judeţ ) care vor monitoriza permanent graficul de implementare al proiectului, indicatorii propuşi şi rezultatele obţinute;
15.2. Evaluarea internă a tuturor activităţilor proiectului prin elaborarea rapoartelor tehnice narative intermediare şi finale;
15.3. Asigurarea managementului de proiect şi a managementului financiar;
15.4. Realizarea activităţilor de comunicare/secretariat;
15.5. Organizarea şi realizarea şedinţelor lunare de proiect şi a şedinţelor interne la nivelul judeţului/comisiilor de lucru judeţene;
15.6. Alte activităţi generate de fişa postului în cadrul proiectului.

A16: Conferinta finala de inchidere a proiectului

A16.1 Realizarea invitaţilor, pregătirea mapelor pentru invitaţi şi a materialelor de diseminare a proiectului;
A16.2. Desfăşurarea conferinţei finale.