Obiectivele proiectului

Obiectivul general:
Formarea si dezvoltarea competentelor personalului didactic si didactic auxiliar in perspectiva cresterii calitatii serviciilor in sistemul educational si asigurarea unui invatamant de calitate competitiv la nivel national si international.

Obiective specifice:

O1: Dezvoltarea şi acreditarea de programe de formare continuă şi perfecţionare a personalului didactic auxiliar;

O2: Dezvoltarea competenţelor cheie a 76 persoane care vor deveni formatori pe programele de formare/perfecţionare acreditate;

O3: Pilotarea programelor de formare/ perfecţionare acreditate pe grupul ţintă;

O4: Extinderea utilizării noilor tehnologii de informare şi comunicare la personalul didactic auxiliar prin utilizarea instrumentelor software specifice domeniului de activitate;

O5: Identificarea nevoilor de formare a grupului ţintă pentru îmbunătăţirea ulterioară a ofertelor de formare, conform domeniului de activitate;

O6: Îmbunătăţirea ofertei de formare continuă pentru personalul didactic cu rol de decizie, prin actualizarea cursurilor din cadrul Modulului “Managementul financiar”;

O7: Conştientizarea nevoii de formare continuă şi perfecţionare în rândul personalului didactic şi didactic auxiliar prin organizarea de seminarii şi schimb de bune practici;

O8: Promovarea şi diseminarea modelelor de bune practici realizate în proiect prin organizarea unei conferinţe finale la închiderea proiectului, realizarea unui site şi a unui buletin electronic informativ.

Proiectul, prin obiectivele dezvoltate, se subsumează priorităţilor politice şi strategiilor europene privind dezvoltarea resurselor umane. Contribuie la realizarea obiectivului Axei Prioritare 1 prin dezvoltarea de programe de formare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar care să contribuie la furnizarea unui învăţământ de calitate competitiv la nivel naţional şi internaţional.

Management financiar

Management financiar
Formarea de care beneficiaza cadrele didactice cu rol de decizie, prin modulul Managementul financiar, contribuie la imbunatatirea calitatii procesului educational, este menita sa corespunda …

MAI MULTE DETALII

Informatizarea bibliotecilor scolare

Informatizarea bibliotecilor scolare
Cursul acreditat propus vine ca o necesitate desprinsă din noul model educaţional.

Bibliotecarii instruiţi  vor deveni specialişti în informare şi vor deţine toate instrumentele …

MAI MULTE DETALII

Curs de contabilitate

Curs de contabilitate
Program de formare pentru personal didactic auxiliar (contabili, responsabili financiari, referenţi de specialitate  financiar-contabilitate, referenţi) şi cadre didactice (profesori de …

MAI MULTE DETALII

Curs de secretariat

Curs de secretariat
Program de formare destinat secretarilor din învăţământul preuniversitar
Scopul programului
 Dezvoltarea competenţelor profesionale specifice funcţiei de secretar, exercitate pentru …

MAI MULTE DETALII