Curs de secretariat

Program de formare destinat secretarilor din învăţământul preuniversitar

Scopul programului

 Dezvoltarea competenţelor profesionale specifice funcţiei de secretar, exercitate pentru eficientizarea activităţii şi asigurarea calităţii profesionale.

Obiectivul general

Prezentarea specificului muncii de secretariat în perspectiva tehnicilor moderne promovate în lumea contemporană;  însuşirea noţiunilor şi a tehnicilor de bază, menite să eficientizeze munca de secretariat; înţelegerea şi aplicarea în practică a normelor şi regulilor referitoare la îndeplinirea funcţiilor de bază ale secretariatului; formarea unui repertoriu atitudinal deontologic şi axiologic, indispensabil în munca de secretariat; fundamentarea bazei motivaţionale pentru perfecţionarea şi inovaţia profesională şi aplicare creativă a tehnicilor de secretariat; însuşirea prevederilor legale, a  normelor şi metodologiilor de lucru în vederea desfăşurării întregii activităţi arhivistice în cadrul unei unităţi şcolare; dobândirea de abilităţi privind organizarea şi administrarea din punct de vedere arhivistic  a documentelor specifice unei unităţi şcolare; formarea, restructurarea şi dezvoltarea unui set de competenţe de comunicare  specifice funcţiei de secretar şcolar pentru eficientizarea activităţii şi asigurarea calităţii profesionale şi creşterea calităţii şi eficienţei activităţii specifice compartimentului secretariat prin utilizarea PC.